จดหมายข่าวโรงเรียน

คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่สัมพันธ์ชุมชน

ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานำโดยท่านรองผอ.วิชชุดา นนทศิลา คุณครูกุลนา..

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 1 ปี 2564

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 1 ปี 2564

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 6

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 6

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 5

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 5

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 4

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 4

ดอกบัวสารครั้งที่ 1

ดอกบัวสารครั้งที่ 1