จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39