จดหมายข่าวโรงเรียน

คณะครูและนักเรียน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก