จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งนะคะ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนภัทร อัมราธนดล   เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ โพธิ์ยิ้ม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖/๑  และเด็กหญิงธฤตวัน  แก้วกุลสี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔/๑ 
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ  “ อ๋องสวิมมิ่งคลับสปริ้นเตอร์ เชียงราย 2021  ครั้งที่  1 ”
วันที่  2๕ –2๖  ธันวาคม  พ.ศ.2564  ณ  สระว่ายน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช  อ.เมืองเชียงราย   จ.เชียงราย