จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย