จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิระนันน์ วัฒนพันธ์นักเรียนชั้นอนุบาล ๓/๖