จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๔๐ คน