จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีเด็กชายรัชชต ถ้วยเหล็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โครงการ English Program ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันว่ายน้ำ