จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงกัญญาพัชญ์ แจ๋วเจริญกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคีเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี