จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 78 ท่าน