จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุริมปรัชญ์ สายอ้าย หรือน้องโตโต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗