จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดยรองผู้อำนวยการ วิชชุดา นนทศิลา และรองผู้อำนวยการกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่