จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้การต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนิเทศ เชิงประจักษ์ ESD (Education for Sustainable Development)