จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทราวดี กระอาจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 และเด็กชายทนุธรรม กันทวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการ MSEP ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์