จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายโกวิท หมื่นทา พร้อมทั้งฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)