จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้กล่าว แถลงการณ์แม่กลองธรรมศึกษา ในกิจกรรมการสอบธรรมะศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่