จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการ นารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการ กันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ และคณะครู ได้เดินทางไปส่ง นางสาวนพวรรณ ทนันชัย ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบวกครกน้อย