จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑