จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ดำเนินการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ)​ ประจำปีการศึกษา 2567