จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมอาราธนาศีล