จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระแม่เจ้าของปวงชน​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติ​บัตร​แด่แม่ดีเด่นจำนวน​ 64 คน​