จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ของเด็กชายภัทรภูมิ โพธิศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6