จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายโกวิท หมื่นทา นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ นางนารีย์ หมื่นแจ่ม นางสาววิชชุดา นนทศิลา และนางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอนุบาลแห่งประเทศไทย