จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ​2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดย นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม “สูมาคารวะ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖