จดหมายข่าวโรงเรียน

รองผู้อำนวยการภัทริน หมื่นประจำ และคุณครูโสพิศ ฝีปากเพราะ หัวหน้าโครงการ MSEP เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ SMART SWR โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร สพป.เชียงใหม่เขต 4