จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดย นางภัทริน หมื่นประจำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่