จดหมายข่าวโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563