จดหมายข่าวโรงเรียน

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันบัวบูชา” เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ครบรอบ 74 ปี