จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภูริชญา มุสิกะพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓