จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นายโกวิท หมื่นทา ประธานอนุกรรมการผู้บริหารและครูอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำจังหวัด (ประเทศไทยภาคเหนือ) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี