จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและเยาวชนผู้มีคุณสมบัติให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณฯ ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น