จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงยินดีกับท่านโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาดีเด่น ระดับดีเด่น