จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๖”