จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่