จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุรค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ