จดหมายข่าวโรงเรียน

เด็กดี เด็กเก่ง

ขอแสดงความยินดี เด็กชายชวนากร พุทธวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ..

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั..

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม อุปกรณ์การเ..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม อุปกรณ์การเรียน เงินค่าอาหารกลางวัน และผลการเรียนภ..

คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่สัมพันธ์ชุมชน

ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานำโดยท่านรองผอ.วิชชุดา นนทศิลา คุณครูกุลนา..

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 1 ปี 2564

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 1 ปี 2564

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม..

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 6

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 6

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 5

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 5

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 4

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 4

ดอกบัวสารครั้งที่ 1

ดอกบัวสารครั้งที่ 1

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 3

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 3

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 2

ดอกบัวสาร ครั้งที่ 2