จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2566