จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำไทีมบริหาร พร้อมคณะครูและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนได้เดินทางไปส่งผู้อำนวยการภัทริน หมื่นประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่