จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ห้องศูนย์อัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์