จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และบุตรของข้าราชการครูที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับชั้นปริญญาตรี