จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน​และการ​ ใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ​ BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR​ โดยจัดการอบรมให้คณะครูและบุคลากรทั้งครูไทยและครูต่างชาติทุกคน