จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกเป็น "หนึ่งร้อยครูดี หนึ่งร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"