จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันสูมาคารวะ