จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน