จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน เนื่องในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ดำเนินโครงการ "แสงเทียนเล่มน้อย" ประกาศรายชื่อ ต้นแบบครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ