จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่​ 20 กรกฎาคม​ พ.ศ.2566​โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมงานแถลงข่าวภูมิภาค​โครงการ​ "รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย​Smart School Bus" กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม