จดหมายข่าวโรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ LMAP และฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร เทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๗ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลขึ้นปีใหม่ของจีนปีมังกร