จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับรางวัลศูนย์ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดระดับภาษาจีนดีเด่น ในความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่