จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เข้าร่วมงาน “ คุรุกษิณา มุทิตาชาวดอกบัว” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์