จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรได้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ